Address bc1pfkwuatv3kyc7l7v8v3htvqav30azrvvtk2dcm6y60a0p6azue39q4nppnr

sat balance
546
runes balances
GENESIS•X•RUNES: 4000000ᛟ
outputs